top of page

İstanbul Alman Lisesi´ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi' nde Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği eğitimi gördü.

Bu dönemde Alman Askeri Akademisi' nin Havacılık ve Uzay Araştırmaları bölümünde bir projeye katıldı. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Master yaptığı dönemde önce Ürün Müdürlüğü, daha sonra Bilgi Sistemleri Bölüm Müdür Yardımcılığı yaptı. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümüne geçerek Pazarlama üzerine Doktora yaptı. Tezini İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme üzerine hazırladı. Aynı dönemde, özel bir şirkette Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevinde bulundu.
 
2000 yılından bu yana Işık, Bahçeşehir ve Bilgi Üniversitelerinin Lisans, Yüksek Lisans ve Executive MBA Programlarında Stratejik Pazarlama, Stratejik Marka Yönetimi, İnovasyon Yönetimi ve Kurumsal Pazarlama dersleri veren Baran, bunun yanında özel sektörde eğitmen ve danışman olarak çalışmaktadır.
Baran, halen Sabancı Üniversitesi´nde Marka Pratikleri programında Yeni Ürün Geliştirme ve Turquality programında ise Stratejik Marka Yönetimi derslerini vermektedir.

Uzmanlık konuları çerçevesinde, bu güne kadar yurt içinde ve dışında çok sayıda konferansta konuşmacı olarak yer alan Baran, halen Türkiye'de ve Almanya'da farklı şirketlere danışmanlık yapmaktadır.

Dr. Engin Baran

bottom of page