top of page

Bir kurumun pazarlama ve marka stratejilerini oluşturmak kapsamlı bir çalışma gerektiriyor. 

 

Marka tarafında öncelikle marka özünün belirlenmesi, markaların konumlandırılması, marka kimliği ve kişiliğinin belirlenmesi, marka mimarisinin oluşturulması, marka sermayesinin ölçümlenmesi, marka hikayelerinin ve marka kitapçığının yazılması bu çalışmalardan birkaçı.

 

Pazarlama tarafında ise, müşteri ve alışverişçi içgörüsünün toplanması, müşteri deneyim haritalarının çizilmesi, fiyatlandırma stratejilerinin belirlenmesi, dağıtım kanalının yönetilmesi, stratejik pazarlama planlarının yazılması, dijital pazarlama iletişimi altyapısının hazırlanması, ürün ve müşteri yaşam döngüsünün yönetilmesi gibi başlıklar ön plana çıkıyor.

 

Danışmanlığa başladığımız günden bu yana, farklı sektörlerdeki B2B ve B2C şirketlerde, bu başlıklar üzerinde çalışarak, bütüncül pazarlama ve marka projeleriyle hedefe odaklanmış projeler yürütüyoruz. 

Pazarlama ve Marka Danışmanlığı

Örnek Proje

Aksa Akrilik

bottom of page