top of page

En iyi üniversitelerden mezun, en başarılı şirketlerde konusuna hakim yöneticilerle çalışan bir çalışan neden eğitim alır?

 

Eğitimin amacı başarıya giden yolu kısaltmak ve kolaylaştırmak çünkü.

Eğitimler

Dijital Pazarlamanın kapsama alanı genişledikçe, bu konudaki tekil eğitimler de akademilere dönüştü. Sosyal medyada yaşanan krizler, dijital araçların karmaşıklaşması, analiz ve aksiyonun bu süreçte iç içe geçmesi, dijital pazarlamanın artık bağımsız bir uzmanlık alanı olmasına neden oldu.

 

Dijital Pazarlama Akademisinde, tüm bu başlıklara uzanan ve büyük resmi görmeyi kolaylaştıran bir akış oluşturduk. Bu akışı, dijital pazarlamanın etkili olduğu tüm alanlarda uzmanlık eğitimleri ile zenginleştirdik.

Dijital Pazarlama

Akademisi

Müşterilerin beklentilerinin hızla arttığı ve marka sadakatinin hızla azaldığı bir dünyada, markalaşma kurumlarda en kritik başlıklardan bir tanesi haline geldi. Markaları yöneten kadroların sorumlulukları da buna paralel olarak farklılaştı. Bu sorumlulukları yerine getirmek için sayısız model ve araştırma yöntemi var. Modern Marka Yönetimi, artık stratejik, büyük resmi görebilen, farklı analizleri aksiyona dönüştürebilen bir yapıda ilerliyor.     

 

Bu nedenle Marka Akademilerinde bu bakış açısını hayata geçiren, tamamen uygulama odaklı bir yöntem izlemek gerekiyor. Ancak bu şekilde, bir markanın özünü belirlemek, onu doğru konumlandırmak, şirketin diğer markaları ile ilişkilerini belirlemek, marka sermayesini rasyonel yöntemlerle ölçmek, marka deneyimleri tasarlamak, marka kişiliğini belirlemek ve tüm bunlardan yola çıkarak başarıya ulaşacak marka stratejilerini belirlemek mümkün oluyor.

Marka

Akademisi

Shopper Marketing Akademisi

Shopper Marketing (Alışverişçi Pazarlaması) kavramı geleneksel pazarlama dünyasına yepyeni bir bakış açısı sundu. Özellikle teknolojinin ve dijital uygulamaların da desteği ile bu alanda son 10 yılda önemli gelişmeler yaşandı.

 

Shopper Marketing Akademisinde temel amaç, kurumların satın alma noktasını pazarlama stratejilerinde en doğru şekilde kullanabilmeleri. Bunun için de alışverişçileri anlamaktan onların beklentilerini karşılamaya uzan yolda gerekli aksiyonları alabilmeleri.

İşveren Marka

Akademisi

İşverenler açısından yetenek yönetimi üç temel sorunu bünyesinde barındırıyor. İlki, kurumun ihtiyacı olan yetenekleri kuruma çekmek, ikinci bu yetenekleri uzun süreler boyunca kurumda tutmak, üçüncüsü ise kalan yeteneklerin bağlılığını en yüksek seviyeye taşımak. İşveren Markası kavramı kurumlara işte bu üç konuda önemli avantajlar sağlıyor.

 

İşveren Markası Akademisi baştan sona uygulama odaklı bir program. Burada, bir kurumun çalışanlarına ve potansiyel çalışanlarına doğru iletişim yapabilmesi için gereken tüm aşamalardan adım adım nasıl geçmesi gerektiğini belirliyoruz. Bu, kurumun en etkin güçlü yanlarını belirleyip Çalışan Marka Vaadinin oluşturulmasından, gelişime açık yanlarının önceliklendirilip aksiyonların alınmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Doğal olarak bu iletişim ve aksiyonların etkin olabilmesi için hedef segmentlerin saptanması, işveren marka kişiliğinin belirlenmesi, stratejik temas noktalarının tasarlanması ve alt markaların yol haritalarının çizilmesi gerekiyor.

 Bugün Türkiye’de birçok kurumun çalışanlarına sunduğu Pazarlama Okulları ya da Pazarlama Akademileri mevcut. Çalışanların bu akademilerden beklentileri çok yüksek olduğu için kurumlar da doğru içeriği belirlemek, bu içeriği doğru vakalarla sektöre uyarlamak ve içeriği katılımcıların beklentileri ile örtüştürmek için önemli bir zaman ve emek harcıyorlar. Bazı okullar başarılı olurken, diğerleri ya çok teorik ya da sektörün özel dinamiklerine çok uzak kalabiliyorlar.
 

Bu yüzden biz, oluşturduğumuz tüm Pazarlama Akademilerinde şu felsefe ile hareket ediyoruz. Öncelikle yöneticiler, çalışanlar ve İnsan Kaynakları ile yaptığımız çeşitli görüşmelerle kurum içindeki ihtiyaçları tespit ediyoruz. Sonrasında kurumun rakiplerini, müşterilerini, ürün ve hizmetlerini analiz edip, sektöre özel vakaları, başarılı ve başarısız örnekleri topluyoruz. Sonuçta, her kurum için tamamen o kuruma özel hazırlanmış bir içerik ve akış hazırlıyoruz. Bu sayede Finans sektöründen İlaç sektörüne, FMCG’den Telekomünikasyona kadar uzanan farklı sektörlerde beklentileri tam karşılayan okullar oluşturabiliyoruz.

Pazarlama Akademisi

bottom of page