top of page

İstanbul Sanayi Odası Projesi

ISO, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 22.000 üyesiyle Türkiye’nin en büyük sanayi odası. Bu üyeler için markalaşma konusuna farklı açılardan yaklaşan bir Marka Okulu tasarladık. Üyelerin B2B ya da B2C sektörlerde rekabet etmeleri, birbirinden ayrışan beklentileri ve markalaşma yolculuğunda farklı aşamalarda bulunmaları nedeniyle, önce marka dünyasının en kritik başlıklarından oluşan modüler bir yapı tasarladık.

 

Markaların özünü bulmak, marka sermayesi piramidini analiz etmek, en etkin marka mimarisini oluşturmak, markaları doğru konumlandırmak, marka deneyimini tasarlamak, marka yapıtaşlarını seçip bir marka kitapçığı hazırlamak, en doğru marka stratejilerini belirlemek ve tüm bunları bir marka anahtarında bir araya getirmek gibi başlıklardan oluşan bir Marka Okulu oluşturduk. Her başlıkta katılımcı şirketlerin kendi markaları üzerinde tartışıp, yaşadıkları marka problemlerine çözüm üretebilmelerini amaçladık. Sonuçta, bizim çok keyif aldığımız bir program oldu.

bottom of page