top of page

Otokar Projesi

Otokar, İşveren Markasını hayata en başarıyla geçiren şirketlerden bir tanesi. Otokar projemiz, kurum kültürünü detaylı analiz ederek başladı. Elde ettiğimiz sonuçları önce güçlü bir EVP’ye bağladık. Saptanan İşveren Marka Kişiliği bu sırada tüm iletişime yön verdi.

 

“Benim Adım Otokar” sloganı çok kısa sürede tüm çalışanlar tarafından benimsendi. Kritik temas noktalarını belirlenmesi, işveren alt markalarının saptanması, iletişimin içeride ve dışarıdaki etkisini artırdı.

 

Diğer yandan segment bazlı aksiyonlarla gelişime açık yanları iyileştirme projesi şirketin bir işveren olarak algısına büyük katkıda bulundu. Çalışan deneyimi yolculuğu haritaları bu iyileştirme çalışmalarına yön verdi.

 

Sonuçta, Otokar İşveren Markası her platformda gururla anlattığımız bir proje oldu.

bottom of page